Infospravy.sk Infospravy.sk

Manželia už 20 rokov zachraňujú zdevastovaný les. Vysadili viac ako 2 milióny sadeníc a dali domov desiatkam druhov zvierat
zdroj: facebook.com

Manželia už 20 rokov zachraňujú zdevastovaný les. Vysadili viac ako 2 milióny sadeníc a dali domov desiatkam druhov zvierat

Nedávno sa internetom šírila výzva "10 years challenge." Ľudia zdieľali rozdielové fotky seba dnes a spred 10 rokov. Pýšili sa zmenou a smiali sa na tom, ako kedysi vyzerali. Manželský pár z Brazílie dal ale tejto výzve úplne iný rozmer. Pre nich to nie je len 10 ročná výzva, ale výzva na celý život. Momentálne Se­bas­tião Ri­be­iro Sal­gado a jeho manželka žijú svojou výzvou už 20. rok.

Se­bas­tião Ri­be­iro Sal­gado prišiel v roku 1994 do Afriky, kde chcel fotoaparátom zachytiť su­rové ná­sledky rwand­skej ge­no­cídy. Táto práca ho ale natoľko vyčerpala, že potreboval vypnúť. Potreboval niečo, nejaké miesto, kde si jeho myseľ oddýchne.

Chcel sa vrátiť na miesto, kde trávil voľný čas ako dieťa. Po príchode tam, ale svoj milovaný len nenašiel. Nebolo tam nič. Les to­tiž pa­dol za obeť les­ní­kom. Jeho man­želka sa však roz­hodla, že les sa po­kú­sia ob­no­viť.

Neďaleko kúpili schátralý ranč, ktorý kedysi patril jeho rodičom a ich misia sa mohla začať. Prvé semienko zasadili v roku 1999. V ich snahe im začala pomáhať organizácia Ins­ti­tuto Terra.

Od za­čiatku svo­jej snahy umiest­nili do pôdy viac ako 2 mi­li­óny sa­de­níc. Cel­kovo sa jed­nalo o 293 dru­hov stro­mov, ktoré priam oži­vili mŕtve miesto o roz­lohe 1 502 ak­rov. Dnes sa jedná o chrá­nené úze­mie.

V tomto novom raji žije 172 dru­hov vtá­kov a 33 dru­hov ci­cav­cov.

Najnovšie z kategórie: Lifestyle

Pozri viac

Odporúčame