Infospravy.sk Infospravy.sk

Stanovisko A. Danka k rozhodnutiu komisie UMB
zdroj: TASR

Stanovisko A. Danka k rozhodnutiu komisie UMB

Vážené dámy, vážení páni. Dovoľte mi, aby som vydal vyhlásenie vo veci rozhodnutia príslušnej komisie Univerzity Mateja Bela k mojej rigoróznej práci z roku 2000.

Správu predmetnej komisie beriem v celom rozsahu na vedomie. Prehlasujem, že som jej výnimočné zriadenie napriek verejnému tlaku rešpektoval a nikdy som do jej práce nezasahoval.

Oceňujem, že komisia konštatuje, že moje rigorózne konanie prebehlo plne v súlade s platnými predpismi. Žiaden zákon nebol porušený. V celom texte však nie je ani raz zmienené slovo plagiát, ktoré si moji oponenti tak veľmi želali.

Ďakujem komisii a senátu UMB, že nepodľahli tlakom politikov a médií a nevydali voči mne účelový rozsudok.

Najnovšie z kategórie: Slovensko

Pozri viac

Odporúčame