Infospravy.sk Infospravy.sk

Nórsko ide svetu veľkým príkladom. Stane sa prvou krajinou, kde striktne zakáže využívanie palmového oleja
zdroj: wikimedia.org

Nórsko ide svetu veľkým príkladom. Stane sa prvou krajinou, kde striktne zakáže využívanie palmového oleja

Čím chudobnejšia krajina, tým viac palmového oleja. Aj tak sa dá zhrnúť táto rozsiahla problematika okolo oleja, ktorý je veľkou hrozbou pre životné prostredie, ale i naše zdravie. Palmový olej je pritom už dlhšie predmetom ostrých diskusií i bojkotu veľkej časti verejnosti.

EP napr. upozorňuje, že 46% z celkového objemu palmového oleja dovážaného na územie EÚ sa využíva na výrobu biopalív, kozmetiky, či čistiacich prostriedkov, čo si vyžaduje približne milión hektárov tropickej pôdy, z čoho vyplýva, že dochádza k obrovskému odlesňovaniu. Tým pádom zvieratá prichádzajú o svoj životný priestor, čo ich núti k migrácii, alebo k smrti.

orangutan (foto: TASR/AP)

Plantáže s palmovým olejom výrazne uberajú na životnom priestore mnohých chránených druhov zvierat. V džungliach Bornea a Sumatry sa nachádza vyše 300-tisíc zvierat, z ktorých je množstvo zranených, zabitých napr. uhorením zaživa či mačetami a premiestnených počas odlesňovania. Zabíjané sú často aj matky orangutanov, pretože sa snažia chrániť svoje mláďatá. 

Nórsko sa zaradilo medzi krajiny, ktorým nie je ľahostajný osud zvierat a prírody. Nór­skemu par­la­mentu sa v his­to­ric­kom hla­so­vaní po­da­rilo od­sú­hla­siť zá­kon, ktorý za­ka­zuje vý­robu pal­mo­vého oleja a ďal­ších ne­bez­peč­ných bio­pa­lív. Ini­cia­tíva na­do­budne účin­nosť od 1. ja­nu­ára 2020. Do tejto le­hoty zá­ko­no­dar­co­via vy­tvo­ria kom­plexnú po­li­tiku, ktorá za­bráni od­vet­viu bio­pa­lív na­ku­po­vať alebo vy­uží­vať tieto škod­livé pa­livá.

Krok vpred uro­bila aj Európ­ska únia, ktorá tak­tiež za­hla­so­vala pre po­stupné od­strá­ne­nie škod­li­vých bio­pa­lív. De­fi­ni­tívny zá­kaz však bude pla­tiť až od roku 2030.

„Rozhodnutie nórskeho parlamentu je príkladom pre ostatné krajiny a zdôrazňuje, že priemysel s palmovým olejom potrebuje výraznú reformu. Toto je víťazstvo pre dažďové pralesy a klímu,“ vyjadril sa Nils Hermann Ranum z Nórskej nadácie pre dažďové pralesy (Rainforest Foundation Norway).

“Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ, fotografií a záznamov zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona.”

Najnovšie z kategórie: Lifestyle

Pozri viac

Odporúčame