Infospravy.sk Infospravy.sk

Najsmutnejšia vianočná reklama na svete! Tak to je...
zdroj: video

Najsmutnejšia vianočná reklama na svete! Tak to je...

Sme zvyknutí, že vianočné reklamy sú nabité peknými emóciami. Človek má byť predsa na Vianoce šťastný a plný radosti. Tieto pocity však všade vo svete až také samozrejmé nie sú.

Napr. v takej Sýrii Vianoce určite nevyzerajú tak, akoby mali. Situácia tam to totiž nedovoľuje. Tam, ak si niekto želá pokoj, šťastie a byť so svojou rodinou, tak to má skutočne nevyčísliteľnú hodnotu. 

V tomto spote prichádza Santa Claus do zničeného mesta, kde vidieť len rozbombardované budovy a streľbu. V jednej z budov nájde osamelé dievčatko sediace na zemi. Santa sa k nej blíži a chytí ju za ruku, no vtom sa rozplynie, pretože celý čas bol len v mysli malého dievčatka. Je­diné, čo si dievčatko želalo, bolo byť znova so svo­jimi ro­dičmi. Santa jej to však spl­niť ne­mohol. Je to je­diné pria­nie, ktoré ne­vie spl­niť. 

Re­klama tak zá­ro­veň po­u­ka­zuje aj na fakt, že nie každý na svete má šťastné a ve­selé Via­noce.

zdroj: youtube.com

Najnovšie z kategórie: Lifestyle

Pozri viac

Odporúčame