Infospravy.sk Infospravy.sk

Opera Židovka ako reakcia proti extrémizmu

Opera Židovka ako reakcia proti extrémizmu

Medzinárodne uznávaný režisér Peter Konwitschny si i tentoraz zvolil nanajvýš aktuálnu tému – intoleranciu a xenofóbiu. Teatrálnosť veľkoopery využíva iba ako rámec, kým dôraz kladie na jednoduché a zrozumiteľné detaily. V konkrétnom prípade na modré rukavice pre kresťanov a žlté pre židov ako znak poznačených a utláčaných.

Do popredia vystupuje v opere emotívne silný a individuálny príbeh, mileneckého vzťahu kresťana Léopolda so židovkou Ráchel na pozadí rozporuplného spoločenského kontextu. Je to obraz spoločnosti, ktorá je konfesionálne rozdelená a neakceptuje vzťah dvoch ľudí vyznávajúcich rozličnú vieru. V rozšírenom obsahovom kontexte je posolstvom diela hrozivý obraz intolerancie, fanatizmu a nenávisti, brániaci akémukoľvek porozumeniu a ľudskej spolupatričnosti, obraz naliehavo aktuálny práve v súčasnosti. V režijnom poňatí veľkého tvorcu súčasnosti Petra Konwitschného nachádza plnú a zdrvujúcu rezonanciu.

Halévyho Židovka nadväzuje na najlepšie tradície veľkej francúzskej opery a skladateľ ju vytvoril na libreto francúzskeho dramatika Eugèna Scribeho, ktorý bol autorom libriet mnohých veľkých diel, predovšetkým francúzskych autorov Meyerbeera, Aubera, ale i Talianov Belliniho, Rossiniho či Verdiho.

Vstupenky si môžete zakúpiť on-line na stránke www.snd.sk alebo v našich pokladniciach. Pokiaľ uprednostňujete rezerváciu, je vám k dispozícii telefónne číslo 421 2 204 72 289 alebo e-mail rezervacie@snd.sk

TS

Odporúčame

Najnovšie z kategórie: Tlačové správy

Pozri viac