Infospravy.sk Infospravy.sk

Na Úrade vlády SR ocenili víťazov súťaže Roadshow 2016

Na Úrade vlády SR ocenili víťazov súťaže Roadshow 2016

V priestoroch Zrkadlovej sály Úradu vlády SR sa v stredu 22. februára 2017 uskutočnilo slávnostné odovzdávanie cien víťazom súťaže Roadshow 2016, organizovanej Úradom vlády SR. Ceny odovzdali: vedúci Zastúpenia EK v SR Dušan Chrenek a vedúca služobného úradu Úradu vlády SR Tatiana Janečková súťažným tímom z troch stredných a stredných odborných škôl zo Slovenska za ich projektové zámery týkajúce sa podpory eurofondov.
      
Vedúca služobného úradu Úradu vlády SR Tatiana Janečková vyzdvihla obrovskú snahu, ktorú študenti vyvinuli pri tvorbe projektov a veľkú erudovanosť a tvorivosť mladých ľudí. Vedúci zastúpenia EK na Slovensku Dušan Chrenek zdôraznil dôležitosť pomoci európskych štrukturálnych a investičných fondov a prejavil radosť nad vysokou účasťou študentov v súťaži.
      
Víťazom sa stala Stredná odborná škola technická Čadca s projektom Vybudovanie technického centra v meste Čadca. Tím "Technici" tvorili: Jozef Vyšlan, Matúš Bozo, Dávid Holúbek a Andrej Kováčik. Na druhom mieste sa umiestnila Stredná zdravotnícka škola Považská Bystrica s projektom Zachráňme spolu viac životov. Tím "Asistentky v akcii" tvorili: Adriana Belušíková, Dominika Kuchtiaková, Adriana Ceconíková a Soňa Feješová.
      
Tretie miesto obsadila Obchodná akadémia Lučenec s projektom Vodná nádrž Ľadovo - odstránenie dnových nánosov. Tím "Enviro tím" tvorili: Filip Gábor, Erik Očovan ,Annamária Ihringová a Daniela Nociarová.
      
Študenti boli okrem diplomov odmenení hodnotnými ceny - smart hodinkami, tabletmi a televízormi. Školy, ktoré reprezentovali, získali poukážky na nákup tovaru v hodnote šesť, osem a desať tisíc eur. V rámci Roadshow 2016 bolo na jeseň minulého roka navštívených osemnásť miest a mestečiek na Slovensku a 32 stredných škôl. Jej zámerom bolo zapojiť a zasvätiť čo najviac mladých ľudí prostredníctvom vlastného projektového zámeru do problematiky čerpania eurofondov v SR v novom programovom období 2014-2020. Celkovo bolo prihlásených 23 platných projektov, ktoré hodnotila deväťčlenná odborná komisia.

TASR

Odporúčame

Najnovšie z kategórie: Tlačové správy

Pozri viac