Infospravy.sk Infospravy.sk

V Bratislave sa konalo historicky prvé sčítanie ľudí bez domova!

V Bratislave sa konalo historicky prvé sčítanie ľudí bez domova!

Včera vo večerných hodinách sa uskutočnila v Bratislave hlavná fáza historicky prvého plošného prieskumu a sčítania ľudí bez domova, ktorý organizujú Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy a Inštitút pre výskum práce a rodiny v spolupráci s neziskovými organizáciami vo viacerých zariadeniach, ubytovniach nižšieho štandardu, na verejných priestranstvách, ako aj na ďalších miestach v teréne, na ktorých sa ľudia bez domova zvyknú nachádzať. Prvé výsledky budú známe už v najbližších týždňoch.

Zisťovanie sa realizovalo v čase od 18:00 do 22.00 hodiny. Zúčastnilo sa ho 106 sčítacích komisárov - dobrovoľníkov a expertov z neziskových organizácií. Sčítací komisári sa v 2-členných tímoch pohybovali na 16-tich trasách v uliciach mesta, najmä v blízkosti nákupných centier, parkov či železničných staníc a v dvadsiatke zariadení krízového a dočasného ubytovania - nocľahární, útulkov a sociálnych ubytovní. 

Zisťovanie je zamerané tak na ľudí bez domova, ako aj ľudí v neistom bývaní – bez vlastného alebo prenajatého bytu či domu. Preto boli do sčítania zahrnutí aj ľudia žijúci v chatkách či ľudia pred prepustením z nemocníc, detských domovov a zariadenia na výkon trestu odňatia slobody na území mesta, ktorí nemajú zabezpečené vlastné či prenajaté bývanie. Ďalšou veľkou skupinou ľudí v neistom bývaní, ktorí boli čiastočne zahrnutí do prieskumu, sú tí, ktorých jedinou možnosťou bývania sú komerčné ubytovne. Z nich boli do prieskumu zahrnutí ľudia, ktorí vyhľadávajú pomoc organizácií poskytujúcich služby ľuďom bez domova. 

„Historicky prvé sčítanie ľudí bez domova, ktoré realizujeme s cieľom vytvorenia systémovej koncepcie práce s ľuďmi bez domova, budeme mať onedlho úspešne za sebou. Doteraz boli počty určené len odhadom a  to nie je postačujúce pre tvorbu efektívnej a účelovej pomoci,” informoval včera tesne pred začiatkom sčítania primátor Bratislavy Ivo Nesrovnal.  „Už v najbližších týždňoch budeme vedieť výsledky ohľadom počtu, komplexné vyhodnotenie dotazníkov však potrvá niekoľko mesiacov,“ dodal primátor.

Hlavným cieľom dotazníkového prieskumu spojeného so sčítaním je zachytenie problémov i potrieb ľudí bez domova. Otázky boli preto zamerané aj na oblasti ako: prístup k teplému jedlu, ohrozenie na ulici, zdravotné problémy, príjem či potreby ľudí.

„Ide o špecifické sčítanie s charakterom dotazníkového zisťovania, ktoré nám umožní zistiť veľké množstvo informácií o ľuďoch bez domova,“ vysvetľuje Darina Ondrušová z Inštitútu pre výskum práce a rodiny. Ako dodáva Marcela Gbelecová, riaditeľka sekcie sociálnych vecí, kultúry, školstva a športu z Magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy: „Údaj o počte ľudí bez domova však bude predstavovať len dolnú hranicu z ich celkového počtu. To znamená, že budeme vedieť minimálny počet ľudí bez domova, ktorí v Bratislave žijú.” 

„Teší nás úspešný priebeh hlavného sčítacieho večera,“ zhodnotila Darina Ondrušová. „Chceli by sme sa poďakovať  všetkým dobrovoľníkom, bez ktorých by nebolo možné uskutočniť túto akciu. Rovnako ďakujeme spolupracujúcim organizáciám a zariadeniam v rámci celého priebehu prieskumu a sčítania - OZ Proti prúdu - vydavateľ časopisu Nota bene, OZ Vagus, Domov pre každého, Mea Culpa, Depaul Slovensko, Komunita sv. Egídia, Kresťania v meste, OZ Odyseus, OZ Prima, OZ Stopa a ďalším,” dodal primátor Bratislavy Ivo Nesrovnal.  

Do kompletných výsledkov sčítania bude ešte zahrnuté aj čiastkové sčítanie priamo v nízkoprahových denných centrách a nocľahárňach, ktoré bude ukončené 16. novembra 2016. Prvé výsledky z prieskumu, najmä však počet sčítaných ľudí, by mali byť známe koncom novembra. Kompletné vyhodnocovanie dotazníkov však potrvá niekoľko mesiacov. Výdaje spojené s dotazníkovým zisťovaním a sčítaním ľudí bez domova hradí hlavné mesto zo svojho rozpočtu sumou približne 7 000 EUR.

Odporúčame

Najnovšie z kategórie: Tlačové správy

Pozri viac