Infospravy.sk Infospravy.sk

Vlani bolo u nás 91 protiprávnych konaní súvisiacich s extrémizmom

Vlani bolo u nás 91 protiprávnych konaní súvisiacich s extrémizmom

V priebehu roka 2014 bolo na Slovensku registrovaných celkovo 91 protiprávnych konaní súvisiacich s extrémizmom. V tomto počte sú zahrnuté okrem trestných činov extrémizmu aj priestupky. Informuje o tom Správa o plnení úloh vyplývajúcich z koncepcie boja proti extrémizmu na roky 2011-2014 za rok 2014, ktorú predložilo Ministerstvo vnútra SR.

3-800423e2bbb223c5f54902c13dde719a3c43160c.jpg

"Na Slovensku bolo v roku 2014 zaznamenaných spolu 65 prípadov trestných činov extrémizmu a rasovo motivovaných trestných činov, čo v porovnaní s rokom 2013 predstavuje pokles nápadu o 13 prípadov," konštatuje sa v správe. Najčastejšie spáchaným trestným činom extrémizmu bol v 28 prípadoch trestný čin podpory a propagácie skupín smerujúcich k potlačeniu základných práv a slobôd. Druhým najčastejšie páchaným trestným činom bol podľa správy trestný čin rozširovania extrémistických materiálov - 20 prípadov.

Až 28 zistených prípadov bolo spáchaných v rámci takzvaného cyber space, teda v súvislosti s aktivitami na rôznych sociálnych sieťach. Z tohto počtu v 17 prípadoch polícia obvinila aj konkrétnu osobu. "Najčastejšie išlo o rôzne hanlivé, vulgárne a provokačné vyjadrenia na adresu iných osôb z dôvodu ich odlišnosti, či už z hľadiska národnosti, rasy, vierovyznania alebo sexuálnej orientácie," píše sa v správe.

Pre spáchané činy extrémizmu polícia vzniesla obvinenia konkrétnym osobám v 30 prípadoch, v dvoch prípadoch bolo trestné stíhanie odložené, nakoľko osoby neboli pre nedostatok veku trestne zodpovedné. Najviac obvinených osôb bolo vo vekovej kategórii od 18 do 25 rokov a všetci obvinení boli muži.

Podľa správy sa v priebehu roka 2014 uskutočnili na Slovensku aj viaceré zhromaždenia, na ktorých sa zúčastnili osoby inklinujúce k pravicovému extrémizmu a taktiež osem koncertov organizovaných jeho prívržencami.

"V roku 2014 bola zaznamenaná zvýšená aktivita neformálnych subjektov smerujúca k snahám o rozširovanie svojej členskej základne predovšetkým na úseku činnosti športovo–branných táborov," konštatuje sa ďalej v správe.

Správa predpokladá uskutočňovanie viacerých protestných demonštrácií a pochodov ultranacionalistov v súvislosti s blížiacimi sa parlamentnými voľbami v roku 2016.

Zdroj: TASR

mc

Odporúčame

Najnovšie z kategórie: Slovensko

Pozri viac