Infospravy.sk Infospravy.sk

13. október - deň narodenia silných osobností

13. október - deň narodenia silných osobností

13. október deň ako iný. Niekto oslavuje meniny, iný narodeniny. V tento deň sa narodili aj dve známe osobnosti, ktoré hlavne svojou politikou ovplyvnili smerovanie krajín. Jozef Tiso a Margaret Thatcherová. 

Margaret v r. 1975-90 stála v čele Konzervatívnej strany, v r. 1979-90 bola predsedníčkou vlády. Jej zahraničná politika bola zameraná na úzku spoluprácu s USA, zdržanlivo sa stavala k európskej integrácii. Preslávila sa nekompromisnými postojmi pri riešení medzinárodných rozporov. Bola povýšená do šľachtického stavu.

99912706.jpg
Jozef Tiso bol prezident Slovenskej republiky (1939-45), rímskokatolíckym kňazom, v r. 1930-38 podpredsedom, 1938-45 predsedom Hlinkovej slovenskej ľudovej strany (HSĽS), v r. 1938-39 predsedom slovenskej vlády a v r. 1939-45 prezidentom Slovenskej republiky. Do svojich rúk sústredil rozhodujúcu moc, niesol zodpovednosť za perzekúciu protifašistických síl a Židov. Po vojne utiekol do Nemecka, v júni 1945 bol internovaný Američanmi a od r. 1946 súdený Národným súdom v Bratislave. 18. apríla 1947 ho v Bratislave popravili.


tiso-jozef-umelecka.jpg

Viac na: Čo sa stalo 13. októbra

mc

Najnovšie z kategórie: Lifestyle

Pozri viac

Odporúčame